Badania literackie i kursy kreatywnego pisania

Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa Centrum Studiów Humanistycznych (Centre for Advanced Studies in the Humanities), które za podstawowy cel stawia sobie przekraczanie granic między dyscyplinami, krajami i językami poprzez stworzenie w Krakowie miejsca spotkań dla międzynarodowej wspólnoty humanistycznej. Przewodniczącym rady Centrum jest jeden z najwybitniejszych humanistów, profesorów literatury, krytyk literacki nagrodzony w 2011 r. Nagrodą Kazimierza Wyki – prof. Michał Paweł Markowski. Centrum pragnie wpisać się w konieczność zmiany w strategii rozwoju polskiej humanistyki i kultury oraz wprowadzenie jej w szerszy obieg międzynarodowy. Chce ponadto położyć większy nacisk na kształcenie w Polsce międzynarodowej elity humanistycznej, zbudować uznane w świecie centrum badań nad kulturą oraz wprowadzić nowoczesne curriculum doktorskie, odpowiadające potrzebom najmłodszego pokolenia studentów. Oprócz działalności badawczo-literackiej Centrum zostało pomyślane także jako miejsce dyskusji nad literaturą, sztuką, estetyką, życiem codziennym.

Również na Uniwersytecie Jagiellońskim studiują słuchacze Studium Literacko-Artystycznego, pierwszej w Polsce tzw. „szkoły pisania”, działającej od października 1994 roku z inicjatywy  i na podstawie autorskiego programu Gabrieli Matuszek, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród wykładowców byli i są wybitni przedstawiciele środowiska literackiego, także Krakowa: Czesław Miłosz, Stanisław Lem, Maciej Słomczyński, Dorota Terakowska, Wisława Szymborska, a dziś także: Olga Tokarczuk, Jerzy Stuhr, Andrzej Wajda, Adam Zagajewski, Ewa Lipska. W latach 90. absolwenci wydawali pismo literacko-artystyczne Studium. SLA jest członkiem European Network of Creative Writing Programmes.

Ciekawym zapleczem kreatywnego przemysłu filmowego i literackiego jest Krakowska Szkoła Scenariuszowa, stawiająca na naukę pisania scenariuszy według najnowszych standardów obowiązujących w świecie filmowym. W programie kształcenia nacisk kładziony jest na historię najnowszej literatury oraz możliwości adaptowania jej na ekran, gdyż Krakowska Szkoła Scenariuszowa chce wzbudzać zainteresowanie scenarzystów i filmowców nową polską literaturą. Szkoła nawiązuje do idei krakowskiej szkoły filmowej, czyli powojennego Warsztatu Filmowego Młodych założonego przez Antoniego Bohdziewicza, a także późniejszego Studium Scenariuszowego.

Nie tylko kształceniu przyszłych twórców, ale również promocji kreatywnego sposobu spędzania wolnego czasu służy akcja Miesiąc Pisania Powieści – polska odsłona akcji dla pisarzy amatorów National Novel Writing Month (NaNoWriMo).