Wielowiekowe dziedzictwo literatury

Kraków jest kolebką języka polskiego i polskiej literatury, z miastem związani byli najważniejsi polscy pisarze, tu krzyżowały się najważniejsze prądy literackie kolejnych epok. Pierwsze skryptoria powstały tu już w XI w., także w Krakowie wydano pierwsze na ziemiach polskich druki – najpierw po łacinie, później także po polsku. Miasto szczyci się unikalnymi na światową skalę zbiorami bibliotecznymi. Kraków kojarzony jest również z nazwiskami cenionych autorów, m.in. Josepha Conrada Korzeniowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Tadeusza Kantora, Stanisława Lema, Czesława Miłosza, Sławomira Mrożka, Adama Zagajewskiego, Wisławy Szymborskiej. W Krakowie pochowani są najwybitniejsi polscy pisarze i poeci, tu spoczywają romantyczni wieszcze narodu: Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Kraków pełen jest literackich kawiarni, klimatycznych antykwariatów i świetnie zaopatrzonych księgarni nierzadko z kilkuwiekowymi tradycjami.

 

Fot. Grzegorz Ziemiański, www.fotohuta.pl