Rynek książki

W Krakowie mają swoje siedziby najbardziej prestiżowe i najważniejsze krajowe wydawnictwa, ale nie brakuje także małych, ekskluzywnych i niszowych oficyn bibliofilskich. Równolegle z Festiwalem Conrada odbywają się tu największe w Polsce Targi Książki (swoją ofertę prezentuje tu rokrocznie niemal 500 wydawców z całej Polski), a od 2011 roku – także jedyne w Polsce Targi Książki dla Dzieci. Krakowskie wydawnictwa wydają ponad 3 tys. tytułów książek rocznie drukowanych w łącznym nakładzie ok. 6 mln egzemplarzy, a tutejsi pisarze i wydawcy otrzymują najwięcej nominacji do pierwszoligowych polskich nagród literackich. W mieście działa niemal 80 księgarni i blisko 30 antykwariatów. Krakowskie księgarnie należą do najlepiej wyposażonych w całym kraju. Świadectwem krakowskich tradycji księgarskich niech będzie fakt, że jedna z kamienic przy Rynku Głównym mieści księgarnię nieprzerwanie od 1610 roku.

 

Fot. Michał Ramus, www.michalramus.com