Miasto poezji

Literacką legendę miasta współtworzą wielcy poeci. Kraków był stolicą literackiego modernizmu, tu literackie prowokacje organizowali futuryści, tu także swe korzenie ma awangarda poetycka, Kraków jest wreszcie miejscem aktywności twórczej grup poetyckich z najnowszej historii literatury polskiej i światowej. Obecnie mieszka tu i tworzy kilkuset poetów. Niespotykaną nigdzie indziej w świecie popularnością cieszą się wieczory poetyckie i salony poezji, przyciągające tłumy słuchaczy i czytelników, poetów traktuje się w Krakowie jak lokalnych bohaterów, a młodzi adepci liryki biorą udział w licznych konkursach. W ramach Festiwalu Kraków 2000 miasto stało się miejscem słynnych Spotkań Poetów Wschodu i Zachodu, organizowanych przez związanych z Krakowem polskich noblistów w dziedzinie literatury: Wisławę Szymborską i Czesława Miłosza. Dziś popularnością cieszą się także premiery tomików poetyckich, benefisy, maratony poezji czy zainicjowana w 2011 roku Noc Poezji. W Krakowie odbywają się również Spotkania Poetów, organizowane przez Adama Zagajewskiego i Edwarda Hirscha. Środowiska poetyckie skupione są wokół Wydawnictwa a5 oraz Fundacji Korporacja Ha!art.

 

Fot. Tomasz Wiech