Miasto noblistów

Z historią miasta wiąże się ściśle historia życia polskich noblistów w dziedzinie literatury. Na łamach krakowskiej gazety Czas swoje popularne powieści w odcinkach drukował Henryk Sienkiewicz (Quo vadis), laureat literackiej Nagrody Nobla z 1905 roku. W Krakowie bywał Władysław Stanisław Reymont, laureat literackiego Nobla z 1924 roku (autor Ziemi obiecanej i Chłopów otrzymał nagrodę za całokształt twórczości). Noblista z 1980 roku, poeta, prozaik i eseista Czesław Miłosz (Zniewolony umysł, Rodzinna Europa) wybrał Kraków na swój dom w ostatnich latach życia. W Krakowie przez większą część życia mieszkała Wisława Szymborska (Wołanie do Yeti, Ludzie na moście), uhonorowana Nagrodą Nobla w 1996 roku.

 

Fot. Tomasz Wiech