Edukacja

Kraków należy do największych polskich centrów akademickich. Działają tu 23 uczelnie wyższe, w tym najstarsza i najważniejsza – Uniwersytet Jagielloński (Universitas Jagellonica Cracoviensis, założony w 1364 roku jako Studium Generale. Był on drugim uniwersytetem, po uniwersytecie praskim, powstałym w tej części Europy. W Krakowie kształci się rocznie ponad 200 000 studentów, zarówno w szeroko pojętej humanistyce, jak i w dziedzinach technicznych i ścisłych. W ten sposób miasto przyciąga i zatrzymuje talenty rozlicznych dziedzin.

 

Fot. Paweł Mazur