Działalność instytucji literackich

Kraków jest siedzibą Instytutu Książki, najważniejszej narodowej instytucji zajmującej się promocją literatury polskiej w świecie i wsparciem krajowych programów literackich, powstałej w 2004 roku. Działają tu także: Związek Literatów Polskich, Związek Pisarzy Polskich, Polska Akademia Nauk – samodzielna instytucja naukowa służąca rozwojowi nauki, jej promocji, integracji i upowszechnianiu – oraz Polska Akademia Umiejętności, a także niezliczona ilość organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji zajmujących się wspieraniem inicjatyw literackich, przemysłów związanych z książką i promocją literatury w codziennym życiu. W Krakowie mieszczą się redakcje kilkunastu pism, periodyków i magazynów literackich; niektóre – jak Tygodnik Powszechny, miesięcznik Znak, Dekada Literacka czy trójjęzyczny Radar – są nieocenionym forum popularyzowania literatury w skali kraju, zaś ich zespoły redakcji literackich włączają się w organizację festiwali i spotkań literackich oraz działalność krytyczną i wydawniczą. Kraków to także największy i najważniejszy ośrodek teatralny w Polsce, ze scenami o wielowiekowych tradycjach i tymi najmłodszymi.