Biblioteki, zbiory

Kraków jest miastem pierwszych skryptoriów, bibliotek i drukarni. Obecnie działa tu kilkadziesiąt bibliotek: wojewódzka, miejskie i dzielnicowe, biblioteki naukowe i uczelniane. Największą i najważniejszą biblioteką Krakowa o wielowiekowej tradycji i międzynarodowym znaczeniu jest Biblioteka Jagiellońska, która gromadzi najważniejsze zabytki i arcydzieła języka polskiego oraz literatury światowej. W Bibliotece Jagiellońskiej kompletuje się i archiwizuje także wszystkie druki polskie wydane w kraju i za granicą. W dawnym arsenale miejskim mieści się kolekcja rodziny Czartoryskich, z bezcennymi skarbami narodowej literatury, w tym kolekcją najstarszych w Europie rękopisów i starodruków. W krakowskich archiwach spoczywają skarby europejskiego piśmiennictwa, w tym manuskrypty i inkunabuły o niezrównanej różnorodności i znaczeniu. Naukowców przyciągają biblioteki Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, młodzież wabi jedna z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych w Polsce instytucji gromadzących księgozbiory: Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Od niedawna w Małopolskim Ogrodzie Sztuki działa również multimedialna Arteteka, prezentująca sztukę książki i literaturę w ich najnowszych wcieleniach.