fbpx

Ksiądz profesor Alfred Marek Wierzbicki laureatem Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Pruszyńskich

Filozof, publicysta i poeta ks. prof. Alfred Marek Wierzbicki został uhonorowany przez Polski PEN Club „za wagę i odwagę postawy i słowa w nauczaniu, w publicystyce, w poezji – i w życiu”. Nagroda im. Pruszyńskich zostanie wręczona 8 lutego 2021 roku podczas uroczystości transmitowanej m.in. na profilu Polskiego PEN Clubu na Facebooku.

Przyznawana od ponad trzydziestu lat Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego, Mieczysława i Erazma Pruszyńskich honoruje wybitne dokonania w dziedzinie publicystyki, reportażu, eseistyki i pisarstwa historycznego. Do jej laureatów należeli w ostatnich latach Krzysztof Pomian, Wiesław Juszczak, Henryk Samsonowicz, Wiktoria Śliwowska, Maria Poprzęcka, Wojciech Jagielski, Ewa Łętowska, Aleksandra Hnatiuk i Adam Wajrak. Zarząd Polskiego PEN Clubu w roku 2020 postanowił przyznać nagrodę ks. prof. Alfredowi Markowi Wierzbickiemu.

„Ksiądz Wierzbicki – niegdyś współpracownik arcybiskupa Życińskiego; etyk, którego tezy jakże bliskie są temu, co Maria Dąbrowska pisała o moralności conradowskiej; publicysta odwołujący się do tradycji Żeromskiego, Wyspiańskiego i Brzozowskiego; poeta i czytelnik poetów – niech zechce przyjąć nagrodę z rąk ludzi pióra. Jej patroni w swoim dziele pisarskim służyli tym samym ideałom, z podobnym hartem ducha, z odwagą cywilną i dzielnością żołnierzy” – mówi o laureacie prezes Polskiego PEN Clubu Adam Pomorski.

Ks. prof. Alfred Marek Wierzbicki jest filozofem, publicystą i poetą. Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Katedry Etyki KUL, w latach 2006-2014 był dyrektorem Instytutu Jana Pawła II KUL i redaktorem kwartalnika „Ethos”; od 2006 roku jest członkiem Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski. Blisko współpracował z abp. Józefem Życińskim, m.in. jako jego wikariusz biskupi ds. kultury. Stopień doktora uzyskał dzięki rozprawie Personalistyczne podstawy zasady non-violence, a habilitację w 2006 roku na podstawie dorobku naukowego i pracy Filozofia a totalitaryzm. Augusta Del Nocego interpretacja kryzysu moderny. Od 2008 roku jest profesorem nadzwyczajnym. Wydał m.in. kilka zbiorów esejów i felietonów społeczno-kulturalnych, był współautorem pracy Wielkie tematy teologii, a w roku 2018 ogłosił książkę Kruche dziedzictwo. Jan Paweł II od nowa. Debiutem poetyckim ks. Wierzbickiego był tom Jak ciemność w ciemności (1991). Wydał dziewięć tomów wierszy, najnowszy Stąd i stamtąd ukazał się jesienią 2020 roku nakładem wydawnictwa Znak.

„Wręczenie nagrody ks. prof. Alfredowi Markowi Wierzbickiemu to ważne literackie wyróżnienie początku 2021 roku, docenienie zarówno twórczego, jak i ideowego dorobku laureata. To także nowy rozdział we współpracy Polskiego PEN Clubu i Krakowa Miasta Literatury UNESCO – jesteśmy zaszczyceni, że wspólne działania zaczynamy od tak znaczącego wydarzenia, jakim jest przyznanie nagrody im. Pruszyńskich” – mówi Izabela Błaszczyk, dyrektor KBF, instytucji kultury Miasta Krakowa będącej operatorem programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Uroczystość wręczenia nagrody co roku przyciągała do siedziby Polskiego PEN Clubu liczną publiczność. Tym razem odbędzie się ona za pośrednictwem internetu. Transmisję obejrzymy 8 lutego o godz. 18.00 na facebookowych profilach Polskiego PEN Clubu, Krakowa Miasta Literatury UNESCO oraz partnerskich instytucji. Nagranie będzie także dostępne na stronach internetowych organizatorów wydarzenia oraz platformie PLAY KRAKÓW. Laudacje na cześć ks. prof. Wierzbickiego wygłoszą Magdalena Grochowska, Magdalena Heydel oraz Zbigniew Nosowski.

Założony w 1921 roku w Londynie PEN (od pierwszych liter angielskich słów „poets, essayists, novelists”, czyli „poeci, eseiści, powieściopisarze”, tworzących wyraz „pen” – „pióro”) opowiada się za swobodną wymianą twórczości, przeciw antagonizmom narodowym, klasowym, rasowym oraz dyktaturom i cenzurze. Członkowie PEN – pisarze i humaniści – zobowiązują się przestrzegać zasad Międzynarodowej Karty PEN: deklaracji ideowej ruchu. Polski PEN Club działa od 1925 roku, a jego pierwszym prezesem był Stefan Żeromski.

Organizatorami uroczystości wręczenia nagrody im. Pruszyńskich są Polski PEN Club, Miasto Kraków i KBF – operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Wpisz szukaną frazę: